จังหวะและเวลาที่ควรเข้าเทรด Forex

จังหวะและเวลาที่ควรเข้าเทรด Forex

ตลาด Forex เปิดตลอด 24 ชั่วโมง จ-ศ ก็จริง แต่ในการเทรดหรือการเข้าไปทำกำไรนั้นเราจะต้องรู้ว่าเวลาไหนตลาดวิ่งดีหรือไม่ดี ผมสรุปเลยนะครับว่าเวลาที่ควรเข้าไปทำกำไร คือช่วงที่มีข่าว และช่วงเวลา 07.00-09.00 น. และ 14.00 น. – 23.00 น.
Fxbotz ระบบเทรด Forex อัตโนมัติ เปิดบัญชีเทรด Forex ได้ที่

Lesson 1 – What is Forex and how does It work?

Lesson 1 – What is Forex and how does It work?

Know your forex terms

Before we delve any deeper into the possibilities that exist in the Forex market, we need to go over some basic Forex market terms.

Pip: A pip (percentage in point) or point, is usually the smallest unit of measurement in the Forex market. Most currency pair quotes are carried out four decimal places—i.e. 1.4500. When you work with Alpari quotes are carried out to the 5th decimal place to provide better pricing. The 5th decimal place represents fractional pips. If the exchange rate of a currency pair moved from 1.45000 to 1.45100, we would say that the price moved up 10 pips. You make money when the pips move your way in a trade.

Note: Any exchange rate that contains the Japanese yen as one of the currencies will only be carried out three decimal places.

Currency Pair: We wouldn’t have a Forex market if we weren’t able to compare the value of one currency against the value of another currency. It is this comparison that drives prices. Forex contracts are always quoted in pairs. The Euro vs. the U.S. dollar (EUR/USD) is the most heavily traded currency pair. The U.S. dollar vs. the Japanese yen (USD/JPY) is another popular pair.

The following is a list of the most common currency pairs, their trading symbols and their nicknames:

Euro vs. U.S. dollar (EUR/USD): “The Euro”

Great Britain Pound vs. U.S. dollar (GBP/USD): “Pound,” “Sterling,” or “The Cable.”

U.S. dollar vs. Swiss franc (USD/CHF): “The Swissie
U.S. dollar vs. Japanese yen (USD/JPY): “The Yen”
U.S. dollar vs. Canadian dollar (USD/CAD): “The CAD,” or “Loonie”
Australian dollar vs. U.S. dollar (AUD/USD): “The Aussie”
New Zealand dollar vs. U.S. dollar (NZD/USD): “The Kiwi”